آرشیو برچسب های: پیاده روی اربعین

قسمت دوم -عکس نوشته های پیاده روی اربعین و حیله های غرب و وهابیت و صهیونیسم در تخریب آن

قسمت اول -عکس نوشته های پیاده روی اربعین و حیله های غرب و وهابیت و صهیونیسم در تخریب آن

سلسله عکس نوشته ها با موضوع : پیاده روی در اربعین شعار الهی است.

0:00
0:00