محور معرفت نفس در انسانهای پاک ، خلیفه معصوم خداست و نقطه عطف و محور در ظالمان ، دجالی است که خود را بصورت صالحان و حتی بصورت خلیفه خدا معرفی می کند همانند دکاندارانی که به نام عرفان و تصوف یا فقه و فقاهت با آنکه صلاحیت دینی ندارند ادعای بزرگی می کنند.


ادامه نوشته ادامه نوشته
نویسنده : نویسنده :سید محمد هادی  دیدگاه ها : دیدگاه ها : 0    تاریخ : تاریخ :خرداد 1, 1398

اگر انسان با خوبان و پاکان معاشرت نماید دارای روح جمعی با آنان خواهد شد و اگر با ناپاکان و ظالمان معاشرت کند با آنان نیز دارای روح جمعی خواهد شد ولی معاشرت با پاکان یکی از اسباب معرفت نفس است.


ادامه نوشته ادامه نوشته
نویسنده : نویسنده :سید محمد هادی  دیدگاه ها : دیدگاه ها : 0    تاریخ : تاریخ :
No Image

شرط رسیدن به این آب حیات ، ارتباط انسان با ملکوت و باطن خویش است یعنی انسان باطن روحانی خویش را بشناسد و به معرفت نفس برسد تا به معرفت ربّ خویش نائل گردد.  


ادامه نوشته ادامه نوشته
نویسنده : نویسنده :سید محمد هادی  دیدگاه ها : دیدگاه ها : 0    تاریخ : تاریخ :


تمامی حقوق برای حجت الاسلام استاد سید محمد حسین میردامادی محفوظ می باشد .

قدرت گرفته از : شبکه اطلاع رسانی صبا